TIETOSUOJA:

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:


1. Rekisterin pitäjä:
 nimi: Tinttamarelli T:mi Pirjo Heinonen
 Y-tunnus: 2092683-9, ALV-rek.
 Postiosoite: Lukkoilantie 15, 42100 JÄMSÄ, FINLAND

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:
 Nimi: Pirjo Heinonen
 Yhteystiedot: Lukkoilantie 15, 42100 JÄMSÄ, FINLAND
 Puhelin: 0400 403 945
 Sähköposti: info@tinttamarelli.fi 

3. Rekisterin nimi:
Tinttamarellin asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakasrekisterin tietoja käytetään Tinttamarellin asiakkaaksi rekisteröityneiden henkilöiden tilausten hoitamiseen ja asiakkaan ja verkkokaupan väliseen yhteydenpitoon. Asiakkaan tietoja ei milloinkaan myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin (asiakassuhde).

5. Rekisterin tietosisältö:
Tilaajan rekisteröityessään antamat tiedot: tilaajan nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä lupa lähettää asiakaspostia .Lisäksi tallennetaan asiakkaan tekemien tilausten tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan rekisteröityessään itse antamat tiedot sekä asiakassuhteessa syntyvät ostotiedot, jotka tallentuvat Tinttamarellin verkkokaupan (Finqu) asiakasrekisteriin, sekä maksutavasta riippuen Finqu Pay- tai iZettle-palveluun tai Nordean tiliotteelle sekä Postin tietojärjestelmään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Kirjanpitoaineisto: Säilytetään lukitussa tilassa 10-vuotta. ATK:lle tallennetut tiedot: Tiedot on suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vain tietojärjestelmän ylläpitäjillä ja tilausten toimittamisen kannalta olennaisilla henkilöillä on pääsy asiakasrekisteriin.

9. Tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhdyshenkilölle. Pyynnössä tulee ilmetä mahdollisimman tarkat tiedot asiakkaan tunnistamiseksi ja valokopio henkilöllisyystodistuksesta allekirjoitettuna. Henkilötiedot on myös mahdollista tarkastaa kohdassa 2 mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti.